- Přehled činnosti v roce 2017 -

Termíny nejbližších plánovaných akcí:

  13.1.2018 - Výroční valná hromada SDH Tučapy a dostříkná
  3.2.2018 - Ples SDH Tučapy ve Zvěroticích
  8.9.2018 - Předběžný termín oslav 140. výročí založení SDH Tučapy

new.gif(10 kb) Aktuálně: new.gif(10 kb)


 •  Nové výjezdové vozidlo SDH Tučapy - JPO III
      Konečně je doma :-) - TLF 2000 STEYR/Ro­senbauer
  (Přidáno 22.9.2017)

 •  Tučapy u Vyškova (26.8.2017)
      Jako každoročně jsme vyrazili k našim kamarádům do SDH Tučapy u Vyškova na jejich soutěž v požárním útoku. Před soutěží jsme navštívili koupaliště v nedaleké Lulči.
      Přidáváme krátký report ze soutěže v Tučapech u Vyškova. Nejeli jsme se na Moravu jen vykoupat, ale i zasoutěžit na XVI. ročníku O putovní pohár starosty obce Tučapy, která je součástí Vyškovské Velké Ceny v PÚ. Do bojů jsme nakonec nasadili 2 družstva - A tým, který s časem 19,99 dokončil svůj útok na 6. místě a družstvo 35+ na 2B, které časem 18,43 bralo 3. místo v kategorii veteránů. Nutno dodat, že obě družstva měla improvizovanou sestavu a v 35+ nám vypomohli Karel Grošek a Pepa Babyrád z SDH Tučapy u Vyškova, takže vlastně všechno Tučapy. Chlapcům za pomoc velmi děkujeme. No a příští rok se do Tučap zase těšíme a věříme, že kamarádi z Moravy se také těší k nám. Také chceme poděkovat Karlovi Groskovi za ubytování a pohostinnost a celému SDH Tučapy u Vyškova za pozvání a jako každý rok pěknou přátelskou atmosféru.

      :: Fotky
  (Přidáno 31.8.2017, autor: Tomáš Kuttelwascher)

 •  Silný vítr v Tučapech (19.8.2017)
      19.8.2017 se v brzkých ranních hodinách prohnala přes část Jižních Čech "vichřice", netrvala dlouho, ale zanechala za sebou pěknou paseku. Naše obec se naštěstí největším škodám vyhnula, ale problémy v dopravě v podobě padlých stromů přes silnici bylo v okolí hned několik. Zatím nejsme jako JPO III ve výjezdu, ale všechna vozidla HZS a okolních JPO III byla v terénu, a tak po domluvě s operačním střediskem HZS jsme okolo 9:00 vyjeli na likvidaci silné zlomené větve nad silnicí II/135 u obce Budislav. Hned po příjezdu na místo bylo jasné, že odstranění větve bude velký oříšek. Naše technika na byla na výšku větve bohužel krátká. Po neúspěšných pokusech o stažení větve trambusem jsme byli nuceni kontaktovat operačního a přivolat si na pomoc plošinu z HZS Tábor. Do příjezdu plošiny jsme řídili na místě dopravu. Po odstranění rozřezané větve jsme uklidili silnici II/135 směrem do Budislavi. Na cestě domů jsme odstranili padlý strom na MK Budislav - Katov a komunikaci zptrůjezdnili. Po návratu do Tučap jsme ještě odklidili padlý jasan přes účelovou komunikaci u židovského hřbitova.
      Na základnu jsme se vrátili okolo 11:45 hodin a po krátké údržbě techniky nás čekal další, bohužel mnohem smutnější úkol tohoto dne. Na místním hřbitově jsme se rozloučili s naším nejstarším členem, panem Josefem Ťoupalem. Čest jeho památce.
      Soutěž THL v Želči jsme i přes plánovanou účast zrušili a šli odpočívat ke svým rodinám.

      :: Fotky
  (Přidáno 31.8.2017)

 •  Přívalový déšť v Tučapech - technická pomoc (11.8.2017)
      V pátek 11.8. okolo 14:30 hodin se přehnal přes okres Tábor silný přívalový déšť, který z pole v lokalitě Na Hajkách přinesl na tučapskou náves a okolní části Tučap silný nános bahna. Okolo 15:45 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach. Naše síly jsme spojili s pracovníky OÚ. Práce šla pěkně o ruky. Po úklidu návsi a benzínové pumpy jsme se vrhli na ostatní postižené části Tučap. Hotovo bylo okolo 20:30 hodin a pak jsme šli na zaslouženou véču na Peach Pit. V pondělí jsme ještě uklidili a očistili chodník ke hřbitovu, který byl také ukryt pod nánosem bahna.

      :: Fotky
  (Přidáno 31.8.2017)

 •  Poděkování
      Děkujeme SDH Chýnov a městu Chýnov na bezúplatný převod cisterny LIAZ RTHP CAS 25. Dále patří poděkování vedení obce Tučapy, že převod techniky zařídilo. Dva roky od dopravní nehody, která se stala při výjezdu, bude naše JPO III opět akceschopná. Nyní nezbývá, než se těšit na příjezd hlavního vozidla, viz odkaz: https://www.pozary.cz/clanek/13739-tlf-2000-steyr-rosenbauer/.
  (Přidáno 31.8.2017)

 •  14. ročník noční hasičské soutěže v Tučapech (1.7.2017)

      :: Článek od Jiřího Jimmy Kubeše (PDF)
      :: Článek v Táborském deníku
      :: Článek na Jižní Čechy Teď
      :: Výsledky na webu Táborské hasičské ligy
      :: Videa ze soutěže
  (Přidáno 3.7.2017)

 •  Dětský den ve spolupráci SDH Tučapy a Gymnastického oddílu Tučapy (9.6.2017)
      9.6.2017 jsme společně s kroužkem gymnastiky pořádali na fotbalovém hřišti v Tučapech dětský den. Pro naše nejmenší jsme připravili ukázky hasičské techniky HZS Soběslav, SDH Přehořov a SDH Tučapy a také střelbu ze vzduchovky (biatlon) na sklopné terče.
      Poděkování patří našim sponzorům: hospůdka Na hřišti, pan Tomáš Leibl, zvláštní poděkování patří panu Tomášovi Vaňáskovi za zapůjčení vodní skluzavky a v neposlední řadě SK Tučapy za zapůjčení areálu.
      Doufáme, že příští rok se tato akce, na kterou dorazilo skoro 200 dětí, bude opakovat.

      :: Fotky od Tomáše Kuttelwaschera
  (Aktualizováno 21.7.2017)

 •  1. kolo THL 2017 - Dvorce (13.5.2017)
      V prvním kole letošní THL v sousedních Dvorcích se nám bohužel vůbec nedařilo. V mužské kategorii jsme nedokončili, když pravý proudař nedoběhl a byl daleko od čáry stříkání. V kategorii veteránů jsme startovali vůbec poprvé a premiéra se nám také nevyvedla. Opět byl problém na pravém proudu, kdy proudař na těžkém terénu přešlápl čáru stříkání a pan rozhodčí Čihák správně zvedl červený praporek, takže déčko. Snad se nám příští sobotu ve Žďáře povede lépe.
  (Přidáno 16.5.2017)

 •  Brigádnická činnost
      V průběhu února a března jsme připravovali garáže na příjezd nové techniky. Byly vybourány dveře mezi druhou a třetí garáží, provedena výmalba garáží a kompletní úklid. Dále byla vymalována velká klubovna a schodiště do 1. NP. Ve velké klubovně byla zrušena stará zářivková tělesa a byla nahrazena novým moderním typem svítidel.
      V březnu a dubnu jsme pro obec provedli pálení větví v lese a prořezání náletových dřevin, zejména bříz a olší ve smrkovém porostu. Zde jsme strávili dvě pěkné soboty. Dále jsme 21. dubna ve spolupráci se správcem hřbitova panem Chloupkem odstranili devět starých litinových křížů včetně kamenných podstavců. Některé podstavce vážili okolo 250 kg a vymotat se s nimi mezi náhrobky byla docela fuška.

      :: Fotka
  (Přidáno 16.5.2017)

 •  Stavění máje 2017 s SDH Tučapy
      Dne 30.4.2017 se naše SDH společně se svobodnými hochy ze vsi postaralo o stavění máje na návsi u hřiště restaurace Peach Pit. Máj byla letos o pár metrů větší než vloni, ale postavení klasickou metodou žingruty jsme zvládli bez větších potíží a za necelých 40 minut máj stála. Bylo okolo 20:15 a probíhalo poslední doladění ukotvení a mohlo se začít hlídat. Máj se podařilo úspěšné pohlídat do 1.5. 12:00 hodin a naše náves má tak zase na čas novou chloubu :).
      Za sebe, a myslím, že i za ostatní účastníky akce 3. Sletu čarodějnic s ďáblem na trůnu u restaurace Peach Pit, musím poděkovat kolektivu paní Adély Vaňkové za perfektně připravenou akci, skvělé občerstvení, obsluhu a muziku.

      :: Fotky
  (Přidáno 4.5.2017)

 •  Ples SDH Tučapy (11. 2. 2017)
      Příprava plesu započala již v sobotu 21. 1. 2017 brigádou v lese na přípravě dřeva do tomboly. Sešlo se nás poměrně dost a bylo brzy hotovo. Tímto děkujeme obci Tučapy za poskytnutí dřeva z obecních lesů, které jedním z hlavních taháků naší tomboly.
      Dne 11. 2. 2017 se konal ples SDH Tučapy v Hospodě Na kopci ve Zvěroticích. Přišlo 142 platících a doufáme, že si všichni kapelu Happy Band užili. Kapela hrála skvěle, ale za mě musím říct, že mi chyběla dechovka. Již dopředu jsme ale věděli, že ji kapela nehraje. V tombole bylo 570 cen a celkem 870 lístků. Všechna tombola se brzo prodala a mohlo se jít vydávat. Okolo půlnoci bylo losování 16 cen hlavní tomboly na vstupenky (sud 50l piva, 2x2m3 dřeva, chytré hodinky, soudek 5l piva, němý sluha, 3x dort, 3x dárkový balík, 2x poukaz na štěrk a poukaz do restaurace).
      Svoz z Tučap a odvoz zpět byl opět zajištěn v režii SDH. Poděkování za tuto činnost patří panu Lukáši Švarcovi a Jiřímu Kubešovi st..
      Všem účastníkům děkujeme, že nás přišli podpořit a těšíme se na příště. Poděkování patří také obci Zvěrotice za poskytnutí prostor sálu zdarma a všem členům, kteří se podíleli na přípravě plesu. Speciální poděkování posíláme také kolektivu obsluhy okolo Marušky Hajné.

      :: Foto

  Sponzoři plesu:
  - Obec Tučapy
  - Obec Zvěrotice
  - Hospůdka Na hřišti, Tomáš Leibl
  - ing. Roman Čížek, projekční a poradenská činnost ve výstavbě
  - Restaurace Peach Pit, Adéla Vaňková, Tučapy
  - Jaspo – autodoprava, s.r.o.
  - Stock Plzeň, s.r.o.
  - Zahradnictví Neubauer Tučapy
  - Českomoravské štěrkopísky, a.s.
  - Prodejna Na Růžku, Tučapy, Jana Hrnčířová
  - Rašelina a.s., Soběslav
  - členové SDH Tučapy
  - a prostě všichni Ti co přispěli do tomboly

    DĚKUJEME ZA PODPORU!
  (Přidáno 14.2.2017)

 •  Čertovský rej SDH Tučapy
      Dne 5. 12. 2016 proběhl tradiční čertovský rej SDH Tučapy. Za výbor SDH Tučapy děkujeme Martinovi Karasovi a spol. za jeho zorganizování a perfektní průběh.

      :: Foto
  (Přidáno 14.2.2017)

 •  Nabídka školení pro hasiče od Vodní záchranné služby Soběslav

      :: Leták
  (Přidáno 1.1.2017)

 •  ROZPIS VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ V ROCE 2017
  5.1.2017
  2.2.2017
  2.3.2017
  6.4.2017
  4.5.2017
  1.6.2017
  6.7.2017
  3.8.2017
  7.9.2017
  5.10.2017
  2.11.2017
  7.12.2017
      Schůze výboru SDH Tučapy se konají vždy každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 v hasičské zbrojnici. Změna termínu vyhrazena, neúčast je nutné omluvit předem.
  (Přidáno 1.1.2017)

 •  11. ROCNÍK TÁBORSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2017
  Muži 3B úzké, ženy 2B úzké
  13.5. Dvorce denní
  20.5. Žďár u J. Hradce denní
  24.6. Chrbonín denní
  25.6. Slapy denní
  1.7. Tučapy noční
  8.7. Chýnov denní
  22.7. Strmilov denní
  29.7. Krátošice noční
  5.8. Řepeč denní
  12.8. Chotěmice denní
  19.8. Želeč denní
  20.8. Bezděčín denní
  26.8. Kozmice denní
  9.9. Zhoř u Tábora denní
       :: Pravidla Táborské hasičské ligy (PDF)
  (Aktualizováno 1.1.2017)

 •  QR kód SDH Tučapy
      QR kód je velice podobný čárovým kódům, které běžně naleznete na většině produktů v obchodech, ale obsahuje podstatně více informací. Jestliže chcete číst QR kódy, musíte mít mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou čtečku QR kódů. QR kódy Vám umožní rychlý přenos informací do mobilu - chcete-li např. rychle zadat internetovou adresu do telefonu, nevypisovat ji ručně do mobilního prohlížeče a ihned jí zobrazit. QR kód je vhodné umístit na veškeré tištěné propagační a reklamní materiály (pozvánky, letáky, plakáty apod.).

      :: Nový QR kód SDH Tučapy ke stažení (PNG)
  (Přidáno 1.1.2017)


-- Od tučapského hasičského zpravodaje Jiřího "Jimmy" Kubeše --        :: Zpět na začátek stránky Nahoru        


Hasiči150.tv - hasičská televize Firesport.cz Jihočeská hasičská liga Dobrovolní hasiči.cz Požáry.cz HZS Tábor.cz