Číslo domu Jméno Povolání
1 Velkostatek
2 Vitoušek Josef dělník
5 Pošta
7 Carhoun Karel rolník
8 Housková Růřena domkářka
9 Husák František truhlář
10 Šeda Vojtěch domkář
11 Šeda František domkář
12 Červený Matouš dělník
13 Blažek Jan sádecký
14 Kozel Václav rolník
15 Martínek František řídící učitel
16 Kosobudová Marie soukromnice
17 Cihla Jindřich krejčí
18 Fara
19 Škola
20 Dvořák Josef hostinský
21 Poslušný Vojtěch rolník
22 Zelenka Karel kovář
23 Chaloupek František obuvník
24 Koubová Marie rolnice
25 Novák Alois rolník
26 Křivan Jindřich bednář
27 Petrášová Marie dělnice
28 Mach Jan hajný
28 Novák Jan kolář
30 Pikal Karel dělník
31 Marchál Tomáš sklenář
32 Peterka Antonín obuvník
33 Kopta Alois soukromník
34 Tomšík Josef krejčí
35 Drs Václav obchodník
36 Nováková Marie soukromnice
37 Karpíšek Josef krejčí
38 Radnice
39 Píchová Antonie dělnice
40 Tíkal Čeněk zametář
41 Cihlová Marie pekařka
42 Lhotka Josef obchodník
43 Božková Marie soukromnice
44 Carhoun Jan obch. železem
45 Ledvina Antonín rolník
46 Bloch Lev obchodník
47 Broukal František krejčí
48 Picek Jan rolník
49 Práger Rudolf řezník
50 Ondřej Josef kovář
51 Šourek Petr strážmistr
52 Šourek Petr strážmistr
53 Síchová Emilie soukromnice
54 Šeda František rolník
55 Kundrátová Kateřina domkářka
56 Slípka František domkář
57 Vyhlídka Tomáš listonoš
58 Staněk Josef rolník
59 Hemer Jindřich hostinský
60 Hemer Jindřich hostinský
61 Neubauer Václav dělník
62 Liška František domkář
63 Vyhlídka František obuvník
64 Židovská škola
65 Blunka Josef soukromník
66 Pazdera Jozef domkář
67 Hašek Václav strážmistr
68 Ančerl Leopold výrobce lihovin
69 Bláha Karel domkář
70 Vostoupal František rolník
71 Němečková Marie domkářka
72 Ondřej Josef rolník
73 Nováková Anežka hostinská
Číslo domu Jméno Povolání
74 Winternitz Karel obchodník
75 Klimšová Marie domkářka
76 Smrž Jan pekař
77 Winternitz Karel obchodník
78 Kaislerová Terezie soukromnice
79 MUDr. Josef Havel obv. lékař
80 Bittman Josef obchodník
81 Vandová Mil. obchodnice
82 zbořeno
83 Četnická stanice
88 Poslušná Josefa domkářka
89 Havel Josef rolník
90 Dvořák Jan zedník
91 Kundrát Alois šafář
92 zbořeno
93 Kaňka František tkadlec
94 Brožek Augustin zedník
95 zbořeno
96 Picek Matěj domkář
97 Lukáš Josef domkář
98 Stejskal František domkář
99 Kundrát Matěj domkář
100 Ondřejová Marie rolnice
101 Špacír Josef domkář
102 zbořeno
103 Fryc Václav dělník
104 Jindra František domkář
105 Hemer Jakub dělník
106 Fryc František zedník
107 Bakule Josef dělník
108 Kocourek František zedník
109 Vondráček František domkář
110 Herza Tomáš tesař
111 Čáp Karel dělník
112 Marchál František domkář
113 Šíma Karel domkář
114 Šmahel Václav domkář
115 Mládek Václav tesař
116 Cílek Jan domkář
117 Hanzal Josef domkář
118 Vyhlídka Karel domkář
119 Chaloupek Bartoloměj zedník
120 Tomšíková Marie dělnice
121 Klouzová Marie por. asistentka
122 Zingel František zámečník
123 zbořeno
124 Poslušný Vojtěch domkář
125 Brožek Antonín řezník
126 Kordík Rudolf mlynář
127 Sádka
128 Malovec dvůr
129 Cihelna
130 Hájovna
131 Myslivna
132 Prokeš František rolník
133 Nový dvůr
134 Bláha František malíř pokojů
135 Cihlová Marie pekařka
136 Šíma Josef domkář
137 Krátká Anna soukromnice
138 Knot Karel sadař
139 Kundrát Jan zahradník
140 Boháč Jan truhlář
140 Jordák J. dělník
141 Picek Václav tesař
142 Valena Václav dělník
143 Staněk František dělník
154 Kundrát Václav dělník
155 Svoboda Jan pokrývač