Tučapští hasiči oslavili 125 let od vzniku sboru

Táborské listy - 27.6.2003, spolupráce František Petrů


V první polovině 14. století bylo hasičství přikázáno řemeslníkům s pohrůžkou velkých trestů. Přesto nadlouho zůstaly požáry noční můrou obyvatel.

bor dobrovolných hasičů v Tučapech má dnes 120 členů, činné jsou družstvo žen a dva týmy mužů. Funkci starosty sboru vykonává Jan Čížek, velitelský post zastává Jiří Škarda.
    "Před dvěma lety jsme založili zásahovou jednotku, tzv. JPO3, která má devět členů a osvědčila se asi před měsícem, kdy v Záříčí u Dírné hořela tráva a plameny ohrožovaly kravín", uvedl Jan Čížek. Dodal, že jeho přáním je sbor dovybavit zásahovými uniformami a kuklami. Sbor ale dosahuje dobrých výsledků i na sportovním poli. Např. vloni při okrskové soutěži v požárním sportu obsadilo družstvo mužů první místo a žen druhé. Přítomnost hasičů v obci ocení starosta i občané při různých příležitostech. Nejenže každý rok v lednu uspořádají hasičský ples, ale přikládají ruce k dílu, kdy je třeba - při ucpaných kanálech nebo v boji s povodní. Svůj svátek si hasiči připomenou dnes večer výroční schůzí a zítra oslavou, která se ponese v soutěžním duchu. Od 14 hodin si to rozdají jednotlivá družstva, večer zahraje k tanci skupina Spino.

Zásahová jednotka SDH Tučapy

    Ještě než si všichni připijí k 125. narozeninám, zalistoval František Petrů kronikou sboru a zjistil, jak to všechno v Tučapech začalo.
    Velkou ránu zasadily plameny Tučapům v r. 1719, téměř celé shořely. To byl velký důvod, aby ochrana majetku i lidí dostala řád. Jenže hasičský sbor byl založen až r. 1878. O dav roky později jeho účinnost ocenil budislavský velkostatkář, kterému tučapští hasiči zachránili zámek. Za odvedený výkon dostali 40 zlatých. Peněz hned využili na zakoupení moderní "samosavky". Požární zbrojnici si hasiči mohli dovolit až v r. 1897, stavbou zároveň uctili padesát let trvající vládu Jeho c.k. Apoštolského Veličenstva.
    20. století zahájili hasiči po vzoru kolegů z jiných vsí. Založili v roce 1908 divadelní spolek a jako premiéru zvolili hru Vnučka. Jak dále tehdejší kronikář uvádí, "v důsledku pokrokového nazírání nezúčastňuje se sbor více církevních parád, zato 5. července 1909 uspořádal ku hranici Husově lampiónový průvod". Popsané historky dokládají, že s hasiči bývalo i veselo. Hasičský ples, který se v hostinci Modrá hvězda konal 18.1.1912, ve dvě v noci přerušil požár kovářova domu. Celý sbor okamžitě vyrazil a požár pokořil. Až ráno se zjistilo, že hořela pouze hromada pařezů, k níž mistr vysypal žhavý popel. Ne vždy však končily zásahy úsměvně. To když si r. 1913 chlapci jistého chalupníka z nedalekých Dvorců rozdělali ohýnek na mlatě stodoly. Po požáru velitel rozkázal odklidit stále doutnající snopy, hasiči v nich objevili dvě ohořelé mrtvolky.
    Po vyhlášení všeobecné mobilizace 24.7.1914 přestal sbor prakticky existovat. I tučapští hasiči byli vrženi do víru válečného šílenství. Z popela vstal sbor v r. 1919, ovšem jeho činnost o pár let později umlčelo další válečné tažení. Velký zlom nastal v r. 1948, přistoupilo mnoho nových členů a sbor získal moderní vybavení. To současné je k vidění v hasičské zbrojnici.


        :: Zpět