Přehled činnosti SDH v Tučapech v roce 2002


:: zpět na titulní stránku Sboru dobrovolných hasičů
:: fotoalbum
:: rok 2003

 • Za krásného květnového počasí se uskutečnila 25.5.2002 okrsková soutěž hasičských družstev na hřišti v Tučapech. Soutěž měla velmi dobrou sportovní úroveň, zejména ženy ze Dvorců a Tučap předvedly výtečné výkony a v časech v požárním útoku předčily i muže. Velmi dobrou úroveň měla i soutěž jednotlivců.

 • Výsledky - muži
  1. Tučapy "A" (Matějka, Bažant, K. Šedivý, Vl. Šedivý)
  2. Dvorce (Pivec, Novák, Kulhánek, Vodička)
  3. Hlavňov
  4. Tučapy "B" (Horáček, Brožek, Kerzl, Sova)
  5. Chotěmice
  6. Budislav "B"
  7. Budislav "A"

  Výsledky - ženy
  1. Dvorce (Valentová, Švecová, Švejdová, Bubníková)
  2. Tučapy (Jelonková, Koubová, Matějčíková, Lhotková)

      Ani v Tučapech během srpnových povodní nestáli místní hasiči stranou. Na rozdíl od jiných obcí včas zajistili foliemi hráz místního rybníka Pokoj proti protržení a zajišťovali evakuaci ohrožených obyvatel z domů v části obce zvané Nouze do místního domova důchodců. Neméně důležitá byla i ostraha propusti u mostu na Dírnou a včasné uzavření provozu na této komunikaci, kde se poté nejprve utrhla část vozovky, aby si nakonec voda Černovického potoka prorazila cestu úplně. Za projevenou statečnost a několikadenní úsilí patří aktivním členům Sboru (za všechny jmenujme alespoň Škardu, Čížka, Staňka, Pazderu a další) dík celé obce a i blízkého města Soběslavi, kde by jistě voda protrženého rybníka napáchala škody mnohem větší. Zároveň se potvrdila oprávněnost zachování jednotky protipožární ochrany v Tučapech, o čemž uvážlivě rozhodlo zastupitelstvo před rokem.

  :: poděkování starosty Soběslavi našemu hasičskému sboru

 • Dne 12.9.2002 v ranních hodinách s velkou slávou vyrazili velitelé SDH Tučapy do moravskeho kraje pro nově repasovanou stříkačku. Jestě za větší slávy se večer vrátili domů. V místním Píč-pitu na ni čekalo 20 dobrovolných hasičů, aby ji pořádně pokřtilo. Akce byla vydařená, radost veliká. Za vše nejvíce vděčíme obecnímu úřadu Tučapy, který nám sice akci nesponzoroval, ale zase sponzoroval stříkačku.

 • První soutěž v požárním útoku, kde bylo možno využít kvality nové mašiny, se konala 21.9.2002 ve Zhoři u Tábora. Všichni se těšili, celé dny trénovali. Soutěže se zúčastnilo 25 družstev, z toho 9 ženských. Mašina předvedla výborný výkon, horší byl výkon hasičů resp. hasiček, které zmátlo plné hřiště nesprávných čar, nedostaly se na tu správnou vzdálenost k terčům a zastavily v místě, odkud ani nové proudnice na terč nedostříkly. Pokus skončil diskvalifikací a odměnou byl diplom za účast.
      Muži "A" s úspěchem útok dokončili, měli ale menší zpoždění a ve velké konkurenci se umístili na 7. místě.
      Pohár se tedy sice dovést nepodařilo, ale všem zúčastněným se líbil náš stroj, z čehož jsme měli takovou radost, že jsme do rána slavili na Tučapské diskotéce.
      Všichni už se těšíme na další sobotní soutěž v Zaluží u Tábora.

 • Soutěž v požárním útoku v Zaluží u Tábora? Týden očekávaná akce, týden treninků za každého počasí (bylo opravdu ošklivě a zima, ale byli jsme stateční). Nejvíce se trénoval "zadek", protože víme, že bez vody je „předek“ zbytečný. Když jsme měli v pátek pocit, že jsme nejlepší v republice, oznámila nám fotbalová část mužského týmu, že se nezúčastní z důvodu přeložení fotbalového zápasu do vzdálených Slavonic. Byla to rána, ale podařilo se dát dohromady tým náhradní - naštěstí trávíme společně páteční večery v tučapských nočních podnicích.
      V sobotu v poledne - den D - jsme natěšení vyrazili vybojovat poháry. Doufám, že jsem všem přiblížila náladu, která panovala v Tučapech a nepřestávala být optimistická ani v Zaluží ....., ovšem až do startu ženského týmu. Příprava klapla, rozběh byl skvělý – "zadek" nenabral. Nenabral ani napodruhé. Až třetí pokus byl úspěšný. S časem přes minutu se poháry nevyhrávají, čas stačil pouze na 6. místo (nebyli jsme poslední, družstev bylo 8). Trenér se "trochu" zlobil, nemluvil, pokyvoval ....., až do startu mužského týmu. Příprava klapla, rozběh byl přes pár kotrmelců levého proudu skvělý – "zadek" nenabral. Až druhý pokus byl úspěšný. S časem přes půl minuty se poháry nevyhrávají. Trenér se "trochu" zlobil, nemluvil, pokyvoval....
      Protože nevíme o žádné další sobotní soutěži, kde bychom mohli dokázat, že jsme fakt v té republice nejlepší, ukončujeme letošní sezonu trochu smutně, ale přes zimu ...., do nové sezóny.... Prostě se nás budou všichni bát!

 • Návštěva z moravských Tučap - 1.10. jsme navázali družbu s dobrovolnými hasiči z Tučap na Moravě, kteří přivezli sympatický dar na opravy po povodních ve výši 20 000,- Kč, které mezi sebou vybrali obyvatelé této velmi malé obce. Pozvali jsme je mj. na hasičskou soutěž, oni nás na oplátku na jejich pohár, přestože jim chybí takové zázemí, jako máme my (hasičárna apod.)

 • :: Tučapy nemyslí jen na sebe, pomohou Soběslavi a Veselí
  (článek v Táborských listech z 7.10.2002)

 • V neděli 13.10. se zabíjelo osmdesátikilové prasátko, které se i přes nepřízeň počasí v sobotu 19.10. opeklo, snědlo a vydatně zapilo před hasičárnou na akci zvané "DOSTŘIKNÁ". Podrobnosti z této úspěšné akce sepsal, nafotil a vytvořil speciální stránku přímý účastník akce Tomáš Kuttelwascher.

 • V neděli 27.10. pořádá SDH Tučapy v hostinci U Hemerů taneční večer (pozor, druhý den je volno - státní svátek!)

 • V neděli 27.10. jsme za velké vichřice zahájili ve večerních hodinách očekávanou hasičskou zábavu. Dostavilo se i přes nepřízeň počasí hodně lidí, prostě zaplnili náš „obrovský“ sál. Ve 21.30 začala produkce - nikdo netancoval, ale všichni se zodpovědně u pultů a barů připravovali na tanec pozdější. Takto proběhly dvě série. Nálada byla stoprocentně skvělá, atmosféra houstla - třetí série - parket se plní ... najednou tma, ticho a pak se vše ještě třikrát zopakovalo. Snažení ukončil telefonát na JČE: vichřice zničila plno vedení a není šance znovuuvedení do provozu. Zúčastnění, včetně kapely Extract a zvukaře Jirky Bourka dokázali, že se chtějí bavit - byly přivezeny akustické kytary a zábava pokračovala při svíčkách a zpěvu návštěvníků. Odvážní dále tančily, jak bývá na hasičských akcích zvykem, do ranních hodin.

 • Vzhledem k přetrvávajícím dešťům, které stále zvedají hladiny místních toků, patří mezi pravidelné činnosti členů SDH kontrola rybníků, potoků a struh v katastru obce. V případě potřeby jsou pak, stejně jako při srpnových povodních, připraveni okamžitě se svou technikou pomoci při čerpání vody z objektů v Tučapech.

 •     Na závěr sezóny bychom také chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří nám umožňují soutěžit a disponovat kvalitním vybavením. Největší dík patří Obecnímu úřadu Tučapy, velké poděkování si zaslouží také firma Kodak Express ze Soběslavi. Děkujeme.

 • Výrazného úspěchu dosáhli kandidáti z řad členů SDH v komunálních volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly 1. a 2.11. Členy zastupitelstva se stali Stanislav Staněk (169 hlasů), Jaromír Kuttelwascher (168 hlasů), Hana Petrů (150 hlasů) a Jan Čížek ml. (146 hlasů). Zároveň získala kandidátka za SDH celkově nejvíce hlasů a stala se tak nejúspěšnější ze všech pěti kandidátek. Celkové výsledky voleb najdete zde.

 • Starostou obce byl pak na první schůzi zastupitelstva zvolen osmi hlasy Jaromír Kuttelwascher!

 • Ve čtvrtek 5.12. se konal v Tučapech čertovský průvod, jehož členy jsme byli opět především my - dobrovolní hasiči a hasičky. Navštívili jsme i místní Domov důchodců, kde z našich čertů měli některé babičky a dědečkové strach stejný jako malé děti. Maminky a tatinkové tučapské drobotiny měli z čertovské návštěvy také radost, protože mohli vstoupit do našeho pojízdného pekla a vyzpovídat se Luciferovi ze svých prohřešků dospěláckých.

 • Dne 14.12.2002 v 18:30 hod. jsme konali zásah na domě č.p. 49 v Tučapech, kde došlo k požáru komínu. Oheň jsme bez větších problémů zlikvidovali cca za 1 hodinu, k zásahu nebyla nutná pomoc profesionálniho sboru. Zasahovali: Jiří Škarda (velitel), Stanislav Staněk, Miloš Dvořák, Kamil a Vladimír Šedivý ml.

 • Dne 25. prosince pořádáme pro zpestření vánočních svátků v hostinci U Hemerů tradiční Štěpánskou zábavu. K poslechu a tanci bude hrát místní Akord Melodie (Jaromír Kuttelwascher a František Pazdera). Všechny touto cestou srdečně zveme.

 • -- Od tučapských zpravodajů Lenky Poslušné a Tomáše Kuttelwaschera --  Redlist.cz Hasič.cz Požáry.cz Fline.cz

  Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2003
  Web editor: © Petr Pexa 2002 (mail)