RSS kanál aktualit a zpráv Obecního úřadu Facebook.com English Deutsch P?????? 
  

:: E-podatelna OÚ sipka


* Místní knihovna Tučapy *


Budova Obecního úřadu s knihovnou Místní knihovna v Tučapech je umístěna v 1. patře budovy Obecního úřadu, která se nachází v centru obce.
    Vznik knihovny se datuje k 22. dubnu 1923, kdy se v obecním domě konala schůze k vytvoření „Veřejné obecní knihovny“. První knihy knihovna získala od zástupců Sokola v Tučapech (85 svazků) a od Sboru dobrovolných hasičů v Tučapech (134 svazků). Knihovna byla z počátku umístěna v Sokolovně a později byla přemístěna do obecního domu.
    V roce 2001 získala knihovna dotaci z programu VISK3 na pořízení počítače s připojením na internet, v říjnu roku 2006 pak získala obec dotaci z programu SROP a tím i druhý počítač do knihovny. Od poloviny října 2006 je zde internet pro veřejnost zdarma.
    Knihovna využívala pro správu a evidenci knih od r. 2006 knihovnický systémem LANIUS (na který obec získala grant z dotace VISK Ministerstva kultury). V roce 2009 získala obec opět grant z dotace VISK, zakoupila nový počítač a knihovna přešla na knihovnický systém Clavius, který byl také přes internet zpřístupněn veřejnosti.
    Během mnoha let trvání knihovny se knižní fond neustále doplňuje, obsahuje cca 4 600 knih a skládá se z oddělení pro dospělé a z oddělení pro děti. Knihy jsou půjčovány pomocí čárového kódu, snímaného skenerem.
    Odebíraná periodika: Vlasta, Květy, Paní domu, Zahrádkář, Receptář, History revue, 21. století, National Geographic a Čtenář.

Akce pořádané místní knihovnou v Tučapech:

 • Prodejní výstava dětských knih (10.10. - 20.12.2011) - leták
 • Tvořivé dopoledne ke Dni dětí (2.6.2010) - fotografie


On-line katalog Clavius knihovny v Tučapech

    :: Vstup do katalogu Clavius

* Místní knihovna Brandlín *


Knihovna v Brandlíně     Místní knihovna v Brandlíně má také dlouholetou tradici. Během posledních třiceti let se několikrát stěhovala, obměnila fond, ale její činnost byla vždy stabilní. Od roku 2001 se nachází v nové budově uprostřed vsi. Revize knižního fondu v roce 2004 vyřadila 53 knih, zůstalo 783 svazků. Nákupem nových knih se do roku 2012 zvýšil stav na 957, z toho je 268 naučných. Čtenáři mají možnost si ještě vybírat i z výměnného fondu Městské knihovny Tábor, který je dvakrát ročně obměňován. Výpůjčky jsou bezplatné. Knihovna v Brandlíně získala v rámci programu SROP počítač v roce 2006, od 1.1.2007 je i zde pro veřejnost k dispozici připojení k internetu zdarma.
    Do knihovny dostáváme tato periodika - Katka, Květy, Glanc, Zdraví, Žena a život, Svět v obrazech a Čtenář.

Ceník služeb a poplatků

 • výpůjční lhůta: 1 měsíc
 • registrace zdarma
 • ztráta nebo poškození knihy (periodika): obstarání náhradního výtisku téhož dokumentu, finanční náhrada v ceně nové knihy (periodika)
 • publikace, jejichž cena je vyšší než 600,- Kč, se půjčují proti podpisu
 • poštovné za MVS: 30,- Kč/jeden svazek (platí se při předání publikace čtenáři)

PIAP Centrum - místo veřejného přístupu k internetu
v rámci programu SROP

Knihovna v Brandlíně
 • internet zdarma
 • tisk z internetu (jedna strana A4): 2,- Kč
 • kopie formátu A4: 2,- Kč
 • kopie formátu A4 oboustranně: 3,- Kč
 • kopie formátu A3: 3,- Kč
 • kopie formátu A3 oboustranně: 5,- Kč

Kontaktní informace

Místní knihovna Tučapy
391 26 Tučapy 19

Telefon: +420 381 594 736
E-mail: mktucapy(at)quick.cz
Web: www.tucapy.cz/knihovna

Knihovnice: Lenka Kabešová

Provozní doba:
pondělí - úterý 8:00-12:00
středa - pátek 12:00-16:00
Pobočka - Místní knihovna Brandlín
Brandlín 49
392 01 Soběslav

E-mail: mkbrandlin(at)centrum.cz

Knihovnice: Marie Tenková

Provozní doba knihovny v Brandlíně:
Letní čas: pondělí 17:00-19:00
Zimní čas: pondělí 15:00-17:00


:: Zpět na začátek stránky Nahoru